403. Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։

ա) 3245+125=3370

3370-125=3245

բ) 3526+514=4040

4040-514=3526

404. Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

ա) 6153-523=5630

5630+523=6153

բ) 2453-216=2237

2237+216=2453

405. Կատարի՛ր բազմապատկում և արդյունքը ստուգի՛ր բաժանումով։

ա) 1560.6=9360

9360։6=1560

բ) 4200.50=21000

21000։50=4200

406. Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով։

21500։50=430

430.50=21500

բ) 12420։30=414

414.30=12420

You are currently viewing Մաթեմատիկա 12.15.2020