630. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։
բ) 320000։(3012+6988)+(4580-3012)=1600
3012+6988=10000
320000։10000=32
4580-3012=1568
32+1568=1600

554. Կատարի՛ր բաժանումը, ապա ստուգի՛ր՝ արդյոք ճիշշտ ես կատարել։

բ) 3։3=1, 1.3=3
4։3=1 (1 մն.), 1.3+1=4
5։3=1 (2 մն.), 1.3+2=5
6։4=1 (2 մն.), 1.4+2=6
7։3=2 (1 մն.), 2.3+1=7
8։3=2 (2 մն.), 2.3+2=8

557. Կատարի՛ր գործողությունները։

բ) 24տ 300կգ-6տ 450կգ=23տ 1300կգ-6տ 450կգ=17տ 850կգ

12ց 36կգ-8ց 46կգ=11ց 136կգ-8ց 46կգ=3ց 90կգ

513. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

բ) (90231-321.14)-(2425+915։5)=73495
321.14=4494
90231-4494=75737
915։5=183
2425-183=2242
75737-2242=73495

608. Կատարի՛ր գործողությոնները։

ա) 3կգ 250գ+3կգ 750գ=կգ
8կգ 420գ+3կգ 950գ=12կգ 370գ

բ) 8կգ 650գ+6կգ 350գ=15կգ
5կգ 870գ+7կգ 430գ=13կգ 300գ

609. Կատարի՛ր գործողությունը։
ա) 14կգ 250գ-3կգ 750գ=13կգ 1250գ-3կգ 750գ=10կգ 500գ
28ց 32կգ- 4ց 90կգ=27ց 132կգ-4ց 90կգ=13ց 42կգ
22տ 200կգ-640կգ=21տ 1200կգ-640=21տ 560կգ

բ) 18կմ 650մ-16կմ 350մ=2կմ 300մ
15մ 25սմ-7մ 40սմ=14մ 125սմ-7մ 40սմ=7մ 75սմ
16դմ 7սմ-8սմ=15դմ 17սմ-8սմ=15դմ 9սմ

682. Կատարի՛ր գործողությունը։

ա) 34կմ 85մ+2կմ 35մ=36կմ 120մ
42դմ 7սմ+5դմ 8սմ=48դմ 5սմ

բ) 12կգ 650գ+6կգ 450գ=19կգ 100գ
22տ 210կգ+2տ 880կգ=25տ 90կգ

գ) 2օր 16ժ+3օր 9ժ=6օր 1ժ
12ժ 20ր+2ժ 40ր=15ժ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 5.4.2021