Մայրենի

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝լրացնելով բաց թողած տառերը:  Հոգս, կախարդության, կարգ, փորձում։ 2.Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը. ա) աչքը վնասելբ) ուշադրություն գրավելգ) աչքը բուժելդ) չորս կողմը նայել 3.Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը գրելով դրանց հոմանիշները  (իմաստով մոտբառեր): կլոր-շրջան, պարզ-հասարակ, ծերուկ-ծերունի, տկլոր-մերկ։ Տրված բառերից որի՞ դիմաց է ճիշտ նշված նրա տեսակը. ա) կախարդություն – պարզբ)…

0 Comments