Մաթեմատիկա 5.13.2021

Թեստ 4 Գտի՛ր այն թիվը. կազմված է 70 տասնյակից 8 միավորից։1) 782) 8703) 7084) 780Գտի՛ր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ տվերի տարբերությունը։1) 10002) 13) 9994) 111Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,…

1 Comment