Թեստ 3

 1. Քանի՞ երկրորդ կարգի միավոր է պարունակուն է 6754 թիվը։
  1) 4
  2) 5
  3) 7
  4) 6
 2. Գտի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը։
  1) 10999
  2) 10100
  3) 100999
  4) 101000
 3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը, եթե նվազելին ու հանելին միաժամանակ մեծացնենք 27-ով։
  1) կմեծանա 54-ով

  2) կմեծանա 27-ով
  3) կփոքրանա 27-ով
  4) կմնա անփոփոխ
 4. Ընտրի՛ր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն կստանաս անհավասարություն։ 7 կմ 60 դմ > 7կմ *մ
  1) 5
  2) 6
  3) 7
  4) 8
 5. ՝Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 72 սմ է։ Գտիր կողմերի երկարությունը։
  1) 18
  2) 17
  3) 36
  4) 24
 6. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 50000 կգ ցենտերներով։
  1) 5 ց
  2) 50 ց
  3) 500 ց
  4) 5000 ց
 7. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5/6 տարին ամիսներով։
  1) 10
  2) 8
  3) 6
  4) 4
 8. Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից քանիսով է մեծ։
  1) 70
  2) 71
  3) 80
  4) 81
 9. Թվի 1/2 մասը հավասար է 60-ի։ Ինչի՞ է հավասար այդ թվի 1/4 մասը։
  1) 15
  2) 30
  3) 60
  4) 12
 10. 84, 145, 7 և 30 թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրու 100 անգամ։
  1) 184, 24, 107, 130
  2) 840, 1450, 700, 300
  3) 8400, 14500, 700, 3000
  4) 8400, 140, 700, 300
 11. Հատվածը ուղղի մաս է, որն ունի սկիզբ և վերջ ծայրակետեր։
 12. Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է հանել 276-ից, որպեսզի ստացված տարբերությունը լինի 5-ի բազմապատիկ։ 1 կամ 6
 13. Հաշվի՛ր 752.8-9102։6+821 արտահայթույան արժեքը։

  752.8-9102։6+821=5320

  752.8=6016
  9102։6=1517
  6016-1517=4499
  4499+821=5320
 14. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և գրիր բաց թողած թիվը։
  3, 5, 9, 15, 23, 33։
 15. Աստղանիշի փոխարեն գրի՛ր բաց թողնված թվանշանները (պատասխանում գրի՛ր նվազելի հանելին)։ 41070+4363=45433, 40000-4567=35433
 16. Վազքուղին, որի երկարությունը 220 մ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ վազեցին երկո տղա, նրանցից մեկը վազում էր 5մ/վ արագությամբ։ Ի՞նչ արագությամբ էր վազում երկրորդ տղան, եթե տղաները հանդիպեցին 20 վարկյան հետո։
  Լուծում
  5.20=100
  220-100=120
  120։20=6
  Պատ՝. 6մ/վ
 17. Ուղղանկյունաձև հողամասի երկարությունը 28 մ է, իսկ լայնությունը 22 մ է։ Հողամասը ցանկապատելու համար քանի՛ սյուն է հարկավոր, եթե սյուները պետք է կանգնեցնել միմյանցից 5 մ հեռավորության վրա։
  Լուծում
  28.2=56
  22.2=44
  44+56=100
  100։5=20
  Պատ՝. 20 սյուն
You are currently viewing Մաթեմատիմա 5.10.2021