Թեստ 4

 1. Գտի՛ր այն թիվը. կազմված է 70 տասնյակից 8 միավորից։
  1) 78
  2) 870
  3) 708
  4) 780
 2. Գտի՛ր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ տվերի տարբերությունը։
  1) 1000
  2) 1
  3) 999
  4) 111
 3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը փոքրացվի 6 անգամ։
  1) կփոքրանա 6 անգամ
  2) կմեծանա 6 անգամ
  3) կմեծանա 6-ով
  4) կփոքրանա 6-ով թիվը
 4. Գտի՛ր 4758 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։
  1) 5
  2) 85
  3) 58
  4) 758
 5. Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն կստանաս անհավասարություն։ 4337<4*37
  1) 1
  2) 2
  3) 3
  4) 4
 6. Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով։
  1) 74287, 64362, 5293, 2662
  2) 2662, 5293, 64362, 74287
  3) 74287, 64362, 2662, 5193
  4) 2662, 5193, 74287, 64362
 7. Ընտրի՛ր այն պատսխանը, որն արտահայտում է 6կմ 2մ 7դմ-ը դեցիմետրերով։
  1) 6027 դմ
  2) 60207 դմ
  3) 60027 դմ
  4) 6270 դմ
 8. Ընտրի՛ր սյն պատասխանը, որն արտահայտում է 1/5 ժամը րոպեներով։
  1) 12 ր
  2) 36 ր
  3) 48 ր
  4) 24 ր
 9. Ուղղանկյան երկարությունը 16 սմ է, լայնությունը 11։ Գտի՛ր ուղղնկյան պարագիծը։
  1) 27 սմ
  2) 54 սմ
  3) 90 սմ
  4) 180 սմ
 10. Պատկերներից ո՞րը համաչափ չէ տրված ուղղի նկատմամբ։

2)

11. Թվային առանցքի վրա տրված են D(7) և C(15) կետերը։ Գտիր D C հատվածի երկարությունը։
15-7=8
Պատ՝. 8

12. Գրի՛ր երկու քառանիշ թիվ, որոնք բաժանվում են 5-ի, և 10-ի։
3860, 7350

13. Դի՛ր թվաբանական գարծողության նշանները (+, -, ., ։) այնպես, որ վերականգնվի հավասարությունը։
7.5+8=43

14. Տրված թվերից հետո գրի՛ր ևս մեկ թիվ ըստ օրինաչափության։
6, 7, 13, 20, 33

15. Հաշվի՛ր 435.(600-5978)+35400։(4345-4285) արտահայտւոթյան արժեքը։
435.(600-5978)+35400։(4345-4285)=10160
6000-5978=22
435.22=9570
4345-4285=60
35400։60=590
9570+590=10160

Ուղղանկյան լայնությունը 21 սմ է, և կազմում է երկարության 1/3 մասը։ Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը։
Լուծում
21.3=63
63.21=123

Պատ՝. 123 սմ

17. A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու ավտոմեքենա։ Քանի՛ ժամ հետո նրանց միջև հեռավորւթյունը կլինի 780կմ, եթե մեկը շարժվում է 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը 10կմ/ժ-ով պակաս արագությամբ։
Լուծում
70-10=60
780։2=390

Պատ՝.

You are currently viewing Մաթեմատիկա 5.13.2021