Մաթեմատիկա 5.17.2021

763. ա) Ավտոմեքենան առաջին 2 ժամում անցավ 80կմ/ժ արագութույամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում 20կմ/ժ-ով արագ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում։
Լուծում
80.2=160
80+20=100
100.2=200
160+200=360
Պատ՝. 360 կմ
բ) Հեծանվորդը առաջին 2 ժամում անցավ 18կմ/ժ արագությամբ, հետո արագությունը 3կմ/ժ-ով փքրացրեց և գնաց ևս 2 ժամ։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ այդ 4 ժամում։
Լուծում
18.2=36
28-3=15
15.2=30
30+36=66
Պատ՝. 66կմ

764. Զբոսաշրջիկը 3 ժամ գնաց ավտոբուսով՝ 80կմ/ժ արագությամբ, այնուհետև 2 ժամ գնաց ձիով՝ 10կմ/ժ արագությամբ։ Դրանից հետո նրան մնաց անցնելու ևս 7 կմ։ Որքա՞ն ճանապարհ էր նախատեսել անցնել զբոսաշրջիկը։
Լուծում
80.3=240
10.2=20
240+20=260
260+7=267
Պատ՝. 267 կմ

766. ա) A միևնույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու մեքենա։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը 2 ժամ հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 70կմ/ժ է, իսկ մյուսինը՝ 80կմ/ժ։
Լուծում
70.2=140
80.2=160
160-140=20
Պատ՝. 20կմ
բ) Գյուղից մինչև սար միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծյալ։ Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժվելուց 40 րոպե հետո, եթե նրանցից մեկի արագությունը 130մ/ր էր, իսկ մյուսինը՝ 145մ/ր։
Լուծում
130.40=5200
145.40=5800
5800-5200=400
Պատ՝. 400մ

Մեկնաբանել