Թեստ 6

 1. Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 5 է, հազարավորը 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 8։
  1) 85828
  2) 58882
  3) 82858
  4) 28858
 2. Գտի՛ր 355֊ից 583 բնական թվերի քանակը։
  1) 229
  2) 228
  3) 218
  4) 219
 3. Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ գրված թվերը 24֊ի բաժանարարներ են։

  1) 2, 3, 4, 8, 9, 12
  2) 1, 2, 3, 6, 9, 14
  3) 2, 3, 4, 6, 8, 12
  4) 1, 3, 4, 6, 9, 14
 4. Քանի՞ կող ունի ուղղանկյունանիստը։
  1) 4
  2) 6
  3) 8
  4) 12
 5. Երեք իրար հաջորդող թվերի գումաը 153 է։ Գտի՛ր այդ թվերը։
  1) 40, 41, 42
  2) 50, 51, 52
  3) 41, 42, 43
  4) 51, 52, 53
 6. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 տ 376 կգ+2 տ 6 ց 24 կգ
  1) 7550 կգ
  2) 7900 կգ
  3) 8000 կգ
  4) 8100 կգ
 7. Ընտրի՛ր այն պատսխանը, որն արտահայտում է 5 ր 25 վ-ը վարրկյաններով։
  1) 525 վ
  2) 325 վ
  3) 275 վ
  4) 75 վ
 8. Քանի՞ անգամ պետք է 36000-ը փոքրացնել 45 ստանալու համար։
  1) 80
  2) 800
  3) 90
  4) 900
 9. Ջրավազանում կար 2500 լ ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց այդ ջրի 2/5 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։
  1) 500
  2) 1000
  3) 1500
  4) 2000
 10. Ո՞ր շարքում են կոտորակները դասավորված նվազման կարոգով։
  1) 6/17, 6/7, 6/8, 6/11
  2) 6/7, 6/8, 6/11, 6/17
  3) 6/17, 6/11, 6/8, 6/7
  4) 6/17, 6/8, 6/7, 6/11
 11. Օգտվելով գծագրում բերված տվյալներից հաշվի՛ր պատկերի մակերեսը։

S= սմ2

12. 83-ը փոքրացրո՛ւ 17-ով 7 արդյունքը մեծացրո՛ւ 5 անգամ։ Կազմիր արտահայտություն և հաշվի՛ր նրա արժեքը։
83-17=66
66.5=330

13. Հաշվի՛ր 754+(a-3768։8).62 արտահայտության արժեքը, եթե a=854։
754+(a-3768։8).62=24500
3768։8=471
854-471=383
383.62=23746
754+23746=24500

14. Հինգշաբթի օրը ժամը 15։00-ին, Գոռը գնաց հորեղբոր տուն։ Նա տուն վերադարձավ 53 ժամ հետո։ Շաբաթվա ո՞ր օրը և ժամը քանիսի՞ն նա տուն վերադարձավ։
Լուծում
1օր=24ժ
24.2=48
53-48=5
15+5=20
հինգշաբթի+2օր=շաբաթ
Պատ՝. շաբաթ 20։00

15. Աստղանիշի փոխարեն գրի՛ր բաց թողնված թվանշանները (պատսխանում գրի՛ր նվազելին)

16. 460 տեղանոց կինոթատրոնի դահլիճում կինոյի ժամանակ տեղերը 140-ով շատ էին ազատ տեղերից։ Որքա՞ն է մուտքի տոմսի արժեքը, եթե այդ օրվա վաճառված տոմսերի ընդհանուր գումարը 150000 դրամ է։
Լուծում
460։2=230
230-140=90
230+140=370
150000։370=

17. Քառակուսու պարագիծը 60սմ է։ Գտի՛ր այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմի երկարությունը 3-ով փոքր է տրված քառակուսու կողմի երկարությունից։
Լուծում
60։4=15
15-3=12
12.12=144
Պատ՝. 144սմ2


You are currently viewing Մաթեմատիկա 5.20.2021