822.


ա) այո
բ) այո
գ) այո
դ) այո

823.


ա) այո
բ) այո
գ) այո
դ) այո

825.

ա) ճիշտ է
բ) ճիշտ է
գ) ճիշտ է
դ) ճիշտ է
ե) ճիշտ է
զ) ճիշտ է

827.

ա) (a+b)+c = +7 17/36
(c+b)+a = +7 17/36

բ) (a+b)+c = +30 37/75
(c+b)+a = +30 37/75

837.

Ցանկացած ռացիոնալ թվի նշանը, որը գտնվում է մոդուլների մեջ անհետանում են։ Այսինքն եթե օրինակ բերեք a=(-4) b=(+7) կլինի 4.7:

839.

10-999= -989

You are currently viewing Մաթեմատիկա 1.3.2023