Հինգշաբթի մայրենի

Հինգշաբթի 1.Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Աթոռ, քույր, մարդ Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)Աթոռի, քրոջ, մարդու Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Աթոռին, քրոջը, մարդուն Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)Աթոռից, քրոջից, մարդուց Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)Աթոռով, քույրով,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հինգշաբթի մայրենի-ում