964.

965.

966.

ա)
բ)
ե)
զ)

967.

Ճ=Քառակուսին ունի 4 անկյուն
Ճ=Երկիր մոլորակը կլոր է

Կ=Այծիկն ունի թաթ
Կ=Հայելին թափանցիկ է

968.

969.

970.

ա) Գնացքը կայարան է ժամանել առանց ուշացման
բ) Գիրքն անհետաքրքիր է։
գ) Մարզիկը ռեկորդ չի սհամանել։
դ) Նրտաձիգը չի դիպել թիրախին
ե) Աշակերտը չլուծեց խնդիրը։

974.

A=ոչ

B=ոչ

C=ոչ

D=ոչ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 13.3.2023