.Հոլովի՛ր գիրք, ամպ, սեղան բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)
Գիրք, ամպ, սեղան

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)

Գրքի, ամպի, սեղանի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)
Գրքին, ամպին, սեղանին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)

Գրքից, ամպից, սեանից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)
Գրքով, ամպով, սեղանով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)
Գրքում, ամպում, սեղանում

2․Տրված խմբերի գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ:

Ա. Ուժ, տարր, ծով, նաև, կույտ, բերդ, շենք:
Ուժեր, տարրեր, ծովեր, նաև, կույտեր, բերդեր, շենքեր։

Բ. ճանապարհ, գաղտնիք, հրաշք, մեքենա, շրջան, շինություն, նավահանգիստ:
Ճանապարհներ, գաղտնիքներ հրաշքներ, մեքենաներ շրջաններ շինություններ նավահանգիստներ

Գ. Գառ, դուռ, մատ, մուկ, թոռ, ձուկ, լեռ, բեռ:

Գառներ մկներ մատներ, դռներ թոռներ ձկներ լեռներ բեռ

Դ. Աստղ, արկղ, վագր, անգղ, սանր:

Աստղեր արկղներ վագրներ, անգղ, սանրներ

Ե. Ծովածոց, սուզանավ, դաշտավայր, շնագայլ, հեռագիր, լրագիր:
Խովածոցեր սուզանավեր դաշտավայրեր շնագայլեր հեռագրեր լրագրեր

3․Փակագծում տրված բառերը հոգնակի դարձրու՛ և համապատասխան ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Մրցող լաստանավերը մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
հարթավայր գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
օդերևութաբանները զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտի պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտերը:
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժներից մեկը` Վիկտորիան, անցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշեր վերածվել են ցամաքի:

4․Բառակապակցությունն անվանել մեկ բառով:

Օր․՝ յոթ գլխով- յոթգլխանի,․․․

ստրուկի մտքով-ստրկամիտ, լի և առատ-լիառատ, կյանքի հյութ-կանքահյութ, ցավից լլկված-ցավալիկ, մոլոր մտքով-մոլորամիտ:

You are currently viewing Մայրենի 13.3.2023