Հինգշաբթի

1.Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)
Աթոռ, քույր, մարդ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)
Աթոռի, քրոջ, մարդու

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)
Աթոռին, քրոջը, մարդուն

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)
Աթոռից, քրոջից, մարդուց

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)
Աթոռով, քույրով, մարդով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)
Աթոռի մեջ, քրոջ մեջ, մարդու մեջ։

2. Առանձնացրո՛ւ անձնանիշ և իրանիշ  գոյականները:
Գունդ, գնդապետ, գնդացիր, Եգիպտոս, եգիպտացի, եգիպտացորեն, թիզ, թզուկ, ձիակառք, կառապան, վաճառատուն, վաճառական, ուղեվարձ, ուղևոր, վերելք, վիրաբույժ, հնդկացի, հնդկացորեն, հայ, Հայաստան, դերբայ, դերասան, հացաբույս, հացթուխ, խոհարար, խոհանոց, լրագիր, լրտես, հետախույզ, հետևանք:

Անձնանիշ
Գնդապետ
Եգիպտացի
Վաճառական
Ուղևոր
Վիրաբույժ
Հնդկացի
Հայ
Դերասան
Թզուկ
Հացթուխ
Խոհարար
Լրտես
Հետախույզ

Իրանիշ
Գունդ
Գնդացիր
Եգիպտոս
Եգիպտացորեն
Թիզ
Ձիակառք
Կառապան
Վաճառատուն
Ուղեվարձ
Վերելք
Հնդկացորեն
Հայաստան
Դերբայ
Հացաբույս
Խոհանոց
Լրագիր
Հետևանք

3. Առանձնացրո՛ւ թանձրացական և վերացական գոյականները:
Երամ, հույս, կասկած, պատիվ, վերարկու, ճաշակ, ճաշ, կարոտ, ծխախոտ, գութ, նախանձ, երաժիշտ, բնավորություն, քար, արձագանք, ծառ, հուշ, հուշարձան, վախ, նկար, բողոք, դասագիրք:

Թանձրական
Երամ
դասագիրք
վերարկու
ճաշ
ճաշակ
ծխախոտ
երաժիշտ
քար
երաժիշտ
արձագանք
ծառ
հուշ
հուշարձան
նկար

Վերցանական
Հույս
կասկած
պատիվ
գութ
նախանձ
վախ
բողոք
կարոտ

You are currently viewing Հինգշաբթի մայրենի