1047.

ա) 651,03
բ) 329
գ) 7,3930000
դ) 99,9
ե) -593,2
զ) -0,018

1048.

ա) այո
բ) այո
գ) այո
դ) այո
ե) այո
զ) ոչ

1049.

ա) 3,5707
բ) 0,0098
գ) 0,01765
դ) 0,2
ե) 0,6731
զ) 0,829
է) -0,03
ը) -0,006
թ) 0,01225

1050.

ա) 10
բ) 10
գ) 10
դ) 10
ե) 10
զ) 10

1055.

Լուծում
8,5.10=85

Պատ՝. 85

1065

180օ, 180օ

You are currently viewing Մաթեմատիկա 24.3.2023