Պատասխանել հարցերին

 1. Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի:
  Արև, ջուր, հող։
 2. Ո՞ր բույսերն են սնվում կենդանիներով և ի՞նչու:
  Առյուծը, գայլը, արծիվը, սարդը և այլն
 3. Ի՞նչ է հետերոտրոֆ օրգանիզմներ գիտեք:Բերե՛ք օրինակներ:
  Մարդ, սունկ
 4. Ի՞նչ է շնչառությունը:
  Շնչառությունը գործընթացների համալիր է, որն ապահովում է օրգանիզմի կողմից թթվածնի յուրացումը, նրա օգտագործումը օրգանական նյութերի օքսիդացման համար և նյութափոխանակության արգասիք ածխաթթու գազի հեռացումը
 5. Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք:
  Բջջային շնչառություն, մաշկային շնչառություն, խռիկներ, թոքապարկեր, տրախեաներ
You are currently viewing Սննառություն մարսողություն շնչառություն