Բնագիտության ամփոփիչ աշխատանք

Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ: Կիտրոնաթթու, կաթնաթթու, խնձորաթթու և այլ Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները: Թթուները բարդ նյութեր են, որոնց մոլեկուլները կազմված են մեկ կամ մի քանի ջրածնի ատոմներից և թթվային…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բնագիտության ամփոփիչ աշխատանք-ում