Երկուշաբթի

Շաբաթվա ամփոփում։

Կրկնություն, պատրաստվում ենք մայիսյան ամփոփմանը։

1.Ընդգծիր այն բառերը, որոնցում կա Առ- նախածանցը:

Առաջ, առմիշտ, առվակ, առկայծել, առէջ, առնետ, առավոտ:

Ապ- նախածանցը:

Ապրանք, ապարդյուն, ապուխտ, ապուշ, ապակի, ապերջանիկ, ապրուստ:

2. Բառերը բաժանի՛ր երկու խմբի

:Իրիկուն, լուսաբաց, երեկո, արշալույս, իրիկնաժամ, մթնշաղ, լուսադեմ, լուսածագ, արևածագ, իրիկնամուտ, վերջալույս, արևամուտ, առավոտ:

Իրիկուն երեկո իրիկնաժամ արևամուտ վերջլույս մթնշաղ իրիկնամուտ

Լուսադեմ լուսաբաց լուսածագ արշալույս առավոտ

3. Նշված բառերից երեքում «ուկ» մասնիկը փոքրացնող-փաղաքշական իմաստ չի արտահայտում: Նշի՛ր այդ բառերը:

Գառնուկ, մտրուկ, մարդուկ, ճնճղուկ, հորինուկ, մանչուկ, մժղուկ, շիկամուկ:

4. Բառաշարքերում ընդգծիր 5 ածական:

1.Անգղ, ցածր, վատ, ավարտ ծանր, ավազան, մանուշակագույն, գրտնակ, գոտի, ագահ:

2.Առասպել, կաղ, ամայի, գորգ, ամբոխ, աշխույժ, անիվ, մեծագույն, աղմկոտ, գետին:

5. Բառաշարքում առանձնացրու իրանիշ և անձնանիշ գոյականները:

Ախոյան, բազե, բժիշկ, աղախին, արշավ, չմշկորդ, դյուցազն, ականջ, կայսր, աքաղաղ, դաստակ, ժառանգորդ, մարտիկ

Իրանիշ

Ականջ արշավ դաստակ բազե աքաղաղ

Անձնանիշ

Մարտիկ բժիշկ աղախին դյութազան կայսր չմշկորդ ժառանգորդ ախոյան

You are currently viewing Մայրենի