Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:

Կիտրոնաթթու, կաթնաթթու, խնձորաթթու և այլ

Ի՞նչ բաղադրություն ունեն թթուները:

Թթուները բարդ նյութեր են, որոնց մոլեկուլները կազմված են մեկ կամ մի քանի ջրածնի ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք

Օպտիկական բժշկական գազային էլեկտրական մեխանիկական

Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։

Ջերմաչափը պետք է թափ տալ հետո դնել ձեռքի տակ ու սպասել 3֊7 րոպե։

Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Այն մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները, կոչվում են հաստատուն մագնիսներ կամ պարզապես մագնիսներ:

Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Մագնիսի ծայրերը

Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմանցույցը ցույց է տալիս թե որտեղ է գտնվում հյուսիս հարավ արևելք և արևմուտքը։

Ի՞նչ է բջիջը։

Այն տարրական կառուցվածքային միավորը, որից կազմված են բոլոր օրգանիզմները կոչվում է` բջիջ։

Որո՞նք են արմատի գործառույթները

Արմատի գործը ջուր խմելու է և բույսը պահելը։

Ի՞նչ է շնչառությունը:

Շնչառությունը այն է երբ կենդանի օրգանիզմ օդը ներս է քաշում և հետ է տալիս ածխաթթու գազը։

Շնչառական ի՞նչ օրգաններ գիտեք:

Թոքեր։

Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերը:

Ցամաք և ջուր։

Ո՞րն է կոչվում օրգանիզմի բնակության վայր:

Որտեղ կենդանի օրգանիզմները ապրում են։

You are currently viewing Բնագիտության ամփոփիչ աշխատանք