Գրառումներ չեն գտնվել։

Հարրի Փոթեր մաս 3

Ես մի քանի շաբաթ առաջ վերջացրեցի կարդալ «Հարի Փոթերը և ազքաբանի կալանավորը» գիրքը։ Գիրքը մի տղայի...

Անտառում

Անտառում ամպի ծվեններ կային,Կապույտ մշուշներ կային անտառում,Օրոր էր ասում աշունն անտառին,Բայց դեռ...

Русский

Составьте и запишите словосочетания со словом родной.край (какой?) – родной крайстрана (какая?) –...

The cat and her strong friends

There lives a cat. She thinks, “The lion is the strongest of all the animals. It is good to have...

Русский Язык

Вместо точек вставьте глагол (повторять) в настоящем, прошедшем и будущем времени.  Модель: Мы...

Մաթեմատիկայի հաշվետվություն (Սեպտեմբեր)

Հղում 1 Հղում 2 Հղում 3 Հղում 4 Հղում 5 Հղում 6 Հղում 7 Հղում 8 Հղում 9 Հղում 10...

Մաթեմատիկա 9.30.2021

357. Աստղանիշների փոխարինե՛ք այն թվանշաններով, որոնց դեպքում կատարված գումարումը ճիշտ կլինիա)...

Մաթեմատիկա 9.29.2021

337. Ինչպե՞ս կփոխվի մի քանի գումարելիսների գումարը, եթե նրանցից մեկը մեծացնենք 1325-ով, իսկ մի...

Սեպագիր նշաններ

=մոտակայքում կենդանի կա, զգում եմ։ =արի գնանք ձուկ որսալու։ =եկեք նոր բան ստեղծենք։ =վտանգավոր լիճ է...

Մաթեմատիկա 9.28.2021

305. Օգտվելով բազմապատկման զուգորդական օրենքից՝ հաշվե՛ք առավել հարմար եղանակով։ա)...

Մայրենի

Սևուկ ամպեր վար եկանՕրան, օրան,Սարի վրա շար եկան։Ծագեց առավոտՊաղեց, սառավ օդ։ Գոռաց երկինք, բուք...

Русский язык

Упражнение 1. Вместо точек вставьте глагол читать в нужнойформе.Модель: Я текст. – Я читаю текст...