Բնագիտություն Աղեր

Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը:NaClՈրտե՞ղ է կիրառվում գիպսը:Բժշկության և շինարարության մեջ։

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բնագիտություն Աղեր-ում

English homework 10.11.2022

The ant and the dove/ to read and translate the text Improve your grammar:1,2.3 1 result 2 result 3 result

Մեկնաբանությունները կասեցված են English homework 10.11.2022-ում