Մշուշների շղարշի տակ

Մշուշների շղարշի տակ Աշնան խաշամն է խշխշում, Քամու ձեռքերն անհամարձակ Ամպի փեշերն են քաշքշում: Ամպը լեզուն կուլ է տվել, Հնար չունի որոտալու: Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել, Չէ՛, երևի ձյուն…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մշուշների շղարշի տակ-ում

Բնագիտություն հարցեր

1. Գրեք ջրի կազմությունը։ Օրինակ` կրաքարինը CaO+CO2=CaCO3 2. Ի՞նչ պետք է անել եթե տանը գիշերը հրդեհ լինի։ 3. Ինչպիսի՞ վառելանյութեր կան։ 4. Քանի՞ աստիճանի ժամանակ է փայտը բռնկվում։ 5. Ո՞վ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Բնագիտություն հարցեր-ում

The Lion and a Clever Fox

Long ago, there lived a lion in a dense forest. One morning his wife told him that his breath was bad and unpleasant. The lion became embarrassed and angry upon…

Մեկնաբանությունները կասեցված են The Lion and a Clever Fox-ում