Մեաթեմատիկա 23.11.2022

516. 41 517. ա) 2բ) -2գ) 9դ) 0ե) -3զ) 0 518. Դրական թվերը բացասական թվերից մեծ են։ Ձախ կողմում գտնվում են բացասական թվերը, մեջտեղում 0-ոն, իսկ աջ կողմում դրական թվերը։…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մեաթեմատիկա 23.11.2022-ում

.Չորեքշաբթի 23.11.2022

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ հաճելի շրշում են բարձրիկ…

Մեկնաբանությունները կասեցված են .Չորեքշաբթի 23.11.2022-ում

Ամփոփիչ աշխատանք

Ո՞ր երևույթներն են կոչվում ֆիզիկական։ Բերե՛ք օրինակներ։Այն երևույթները երբ որ, ինչ որ, նյութի հետ գործողություն է կատարվում և նյութը չի փոխանակերպվում կոչվոււմ էն ֆիզիկական, օրինակ՝ ապակու կոտրվելը։Ո՞ր երևույթներն են կոչվում…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Ամփոփիչ աշխատանք-ում