Սեբաստացի օրեր

Անդաստան Արևելյան կողմն աշխարհի Խաղաղությո՜ւն թող ըլլա… Ո՛չ արյուններ, քրտինք հոսին. Լայն երակին մեջ ակոսին.Ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի՝Օրհներգությո՜ւն թող ըլլա: Արևմտյան կողմն աշխարհիԲերրիությո՜ւն թող ըլլա…Ամեն աստղե ցող կայլակի,Ու…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Սեբաստացի օրեր-ում