Расказ в жанре фантази “Легенда о тёмном лесе”

ЛЕГЕНДА О ТЁМНОМ ЛЕСЕ Эта легенда передавалась из поколений в покаления. Я вам тоже передам эту легенду. В 1482 году в Греции был один тёмный, очень красивый и очень загадочный…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Расказ в жанре фантази “Легенда о тёмном лесе”-ում

November 14-18

Lesson 2 Listening:a voicemail message Listen to a voicemail message and answer the questions to practise your listening skills. Do the preparation task first. Then listen to the audio and…

Մեկնաբանությունները կասեցված են November 14-18-ում

Թարգմանություն Ռուսերենից Հայերեն

Հինգշաբթի 17.11.202 1.Հոլովի՛ր պայուսակ, մայր, գարուն բառերը։ Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)Մայր, գարուն, պայուսակ Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)Մայրիկի, գարնան, պայուսակի Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)Մայրիկին, գարնանը պայուսկին Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)Մայրից, գարնանից, պայուսակից Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)Մայրով,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Թարգմանություն Ռուսերենից Հայերեն-ում