English

b. 1. Targets2 . 4 c. 1. F2. F3. F4. F5. F

Մեկնաբանությունները կասեցված են English-ում

Մայրենի

1 <Բառքամոցի> հնարի կիրառությամբ փորձի՛ր <կրթահամալիր> և < սեբաստացի> բառերի հնչյուններից հնարավորինս շատ նոր բառեր կազմել։ ՍեբաստացիԲացԵսՏաս ԿրթահամալիրՀամալիրԿիրթՀամԿաթԼարՄահԿարԿամՄարկ 2 Գտի՛ր թաքնված աշնանային մրգերի ևբանջարեղենների անվանումները։ Դասավորի՛ր դրանք այբբենական կարգով։  Լյունվոլյունինիկեն-լոլիկ, դադամենինիկեն-դդմիկ, խեայբղատվողատ-խաղող, դաեչղատձա-դեղձ, կենայբղատայբմենբեն-կաղամբ։ Պատասխան— Լոլիկ, դդմիկ, խողող, դեղձ,…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մայրենի-ում