Մաթեմատիկայի Հաշվետվություն

ՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկաՄաթեմատիկա 12.3.2020ՄաթեմատկաՄաթեմատիկա 12.5.2020Մաթեմատիկա 12.7.2020Մաթեմատիկա 12.7.2020Մաթեմատիկա 12.8.2020Մաթեմատիկա 12.10.2020Մաթեմատիկա 12.11.2020Մաթեմատիկա 12.15.2020Մաթեմատիկա

0 Comments

Մայրենիի հաշվետվություն

Լեզվական աշխատանքները 10 հատ են։ Լեզվական աշխատանք Լեզվական աշխատանք Ո և Օ  Բաց թողնված տառեր Եվ-ի ուղագրությունը Ե և Է Վանկեր Ը-ի ուղագրությունը Դարձվածքներ Ածանց և վերջավորություն Այս կիսամյակի ընթացքում…

1 Comment

Մաթեմատիկա 12.15.2020

403. Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով։ ա) 3245+125=3370 3370-125=3245 բ) 3526+514=4040 4040-514=3526 404. Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։ ա) 6153-523=5630 5630+523=6153 բ) 2453-216=2237 2237+216=2453 405. Կատարի՛ր բազմապատկում և…

0 Comments

Русский

Вы, наверное, знаете народную сказку о ребке.Посадил дед ребку. Ребка выросла большая-пребольшая. А вытянуть ребку дед не мог. Позвал дед бабку. И вдвоём с бабкой не могли вытянуть. Позвали внучку…

0 Comments

Մաթեմատիկա

374. Չորս իրար հաջորդող թվերի գումարը 166 է։ Որո՞նք են այդ թվերը։ 40+41+42+43=166 398. Լուծի՛ր խնդիրը, ինքդ նու՛յնպես կազմիր նմանատիպ խնդիր և առաջարկի՛ր ընկերոջդ։ Անիի մտապահած թիվը եռանիշ կլոր տասնյակ…

1 Comment

Winter

It is winter. It’s cold in winter.  Sometimes it snows in winter. Children often play snowballs, make a snowman and have fun. The winter months are: December, January, February.  English people celebrate…

1 Comment

Русский

Запишите словами. 8-восемь, 11-одиннадцать, 17-семнадцать, 60-шестьдесят, 82-восемьдесят два, 52-пятьдесят два, 67-шестьдесят сем, 75-семьдесят пять, 64-шестьдесят четыре, 58-пятьдесят восем,31-тридцать один.

0 Comments

Русский

Ночь-ночевать, ночной. Зелень-зелёный, зеленеть. Звон-звоночек, звонок, звонить. Лес-лесной, лесистый, лесник. Море-морской, моряк. Даль-далеко, далёкий. Степь-степной, степняк. Поле-полевой, полевод. Зимний-зима, зимовье.

0 Comments

Մաթեմատիկա 12.11.2020

392. Եռանկյան կողմերից մեկը 82մմ է։ Մյուս երկու կողմերն իրար հավասար են և 25մմ-ով մեծ էն առաջին կողմից։ Գտի՛ր այդ եռանկյան պարագիծը։ Լուծում 82+25=107 107.2+82=296 Պատ՝. 296մմ 393. Քառանկյան կողմերից…

0 Comments

Մաթեմատիկա 12.10.2020

370. Պատասխանիր բանավոր Գիրքը թանկ է գրիչից։ Գնդակը թանկ է գրքից։ Դրանցից ո՞րն է ամենաթանկը։ Գնդակը։ Աշոտը փոքր է Արմենից։ Կարենը մեծ է Արմենից։ Նրանցից ո՞վ է ամենաոքրը։ Աշոտը։ a…

0 Comments

Մաթեմատիկա 12.8.2020

384. Գտ՛իր անհայտ բաժանարարը։ ա) 45։9=5 540։6=90 780։12=65 բ) 48։8=6 320։4=80 4140։230=18 387. Յուրաքանչյուր հավասարության համար ասա՛ չորս ճշմարիտ դատողություն։ 600։200=3-600-ը մեծ է 200-ից 3 անգամ, 600-ը 3-ից մեծ է…

1 Comment