Մաթեմատիկա 2.2.2021

449. Փորձի՛ր հասկանալ բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի՝ անկյունաձև եղանակով, և աստղանիշերը փոխարինել համապատասխան թվանշաններով։ ա) 7625։305=25 բ) 7956։234=34 գ)43036։212=203 450. Կատարի՛ր բաժանում։ ա) 2604։124=21 9728։304=32 բ) 45120։141=320 113893:421=33 գ)…

1 Comment