Մայրենի

Առեղծվածային դինոզավրերը առաջադրանքներ Առաջադրանքներ Տեքստից դուրս գրեք երկու քանակական թվական, դարձրեք բաշխական:1923-հազար ինը հարյուր քսաներեքական։ 10-տասական, 40-քառասունական։Դուրս գրեք երկու ածանցավոր բառ, այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք:Ցամաք-ային, մարդիկ-ություն։ Բակային, թագավորություն, ջրային,…

0 Comments