Մաթեմատիկա 2.25.2021

557. Կատարի՛ր գործողությունները ա) 15կմ 620մ-8կմ 900մ=14կմ 1620մ-8կմ 900մ=6կմ 720մ 120մ 45սմ-15մ 80սմ=119մ 145սմ-15մ 80սմ=104մ 65սմ 558. Տրված թվերից ընտրի՛ր այն թիվը, որ տեղադրելով b-ի փոխարեն՝ կստանաս հավասարություն։ b=5, 60,…

1 Comment