449. Փորձի՛ր հասկանալ բազմանիշ թվի բաժանումը եռանիշ թվի՝ անկյունաձև եղանակով, և աստղանիշերը փոխարինել համապատասխան թվանշաններով։

ա) 7625։305=25

բ) 7956։234=34

գ)43036։212=203

450. Կատարի՛ր բաժանում։

ա) 2604։124=21

9728։304=32

բ) 45120։141=320

113893:421=33

գ) 57500։250=230

24720։240=13

You are currently viewing Մաթեմատիկա 2.2.2021