Մաթեմատիկա 2.8.2021

471. Երկու տարբեր կետերից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր։ Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը՝ 320մ։ Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը։

Լուծում

240+320=560

Պատ՝. 560մ հեռավորություն

475. Միևնույն կետից հակառակ ուղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն։ Շար-վելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից ավելի էր 30մ-ով։ Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։

Լուծում

340-30=310

340+310=650

Պատ՝. 650մ հեռավորություն

476. 8 դույլ ջուրը 24լ-ով ավելի է 5 դույլ ջրից։ Հաշվի՛ր, թե քանի լիտր է այդպիսի 10 դույլ ջուրը։

Լուծում

8-5=3

24։3=8

8.10=80

Պատ՝. 80լ

446. Գծի՛ր և լրացրու՛ մոգական

ա)

145243212
267200133
188157255

212+255=467

600-467=133

200+133=333

600-333=267

255+200=455

600-455=145

145+212=357

600-357=243

243+200=443

600-443=157

բ)

145243212
267200133
188157255

212+255=467

600-467=133

133+200=333

600-333=267

145+267=412

600-412=188

145+212=357

600-357=243

243+200=443

600-443=157

472. Մևնույն կետից նույն ուղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծանվորդ։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 24կմ, իսկ երկրերդը՝ 28կմ։ րքան էր նրանց հեռավորությունը։
Ո՞ր հեծանվորդն էր ավելի արագ ընթացում։

Լուծում

28-24=4

24<28

Պատ՝. 4կմ հեռավորություն, երկրորդ հեծանվորդը ավելի արագ էր առաջին հեծանորդից

Մեկնաբանել