3. Առանձնացրեք գոյականները

Երգելով, երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Գոյական

Երգ, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցկություն, գրիչով, խոսքով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսքում, տնտեսուհի։

4. Գրեք՝ գոյականների թիվը, իրանիշ են թե անձնանիշ

Մահճակալից-իրանիշ, եզակի

Տաբատով-իրանիշ, եզակի

Ոտքերին-իրանիշ, հոգնակի

Բերանում, իրանիշ, եզակի

Սեյնակի-իրանիշ, եզակի

Պատերի-իրանիշ, հոգնակի

Մորը-անձնանիշ, եզակի

Քեռակնոջ-անձնանիշ, եզակի

Նամակով-իրանիշ, եզակի

Խոսքերից-իրանիշ, հոգնակի

5. Եզակի գոյականները դարձրեք հոգնակի

Գիրք-գրքեր

Սիրտ-սրտեր

Մարդ-մարդիկ

Տղամարդ-տղամարդիկ

Ռուս-Ռուսեր

Մուկ-մկներ

Տետր-տետրներ

Ձուկ-ձկներ

Գլուխ-գլուխներ

Հույն-Հույներ

You are currently viewing Մայրենի առաջադրանք 2