Առեղծվածային դինոզավրերը առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

  1. Տեքստից դուրս գրեք երկու քանակական թվական, դարձրեք բաշխական:
    1923-հազար ինը հարյուր քսաներեքական։ 10-տասական, 40-քառասունական։
  2. Դուրս գրեք երկու ածանցավոր բառ, այդ ածանցներով նոր բառեր կազմեք:
    Ցամաք-ային, մարդիկ-ություն։ Բակային, թագավորություն, ջրային, աղխատություն։
  3. Տեքստի վերջին նախադասությունը դարձրեք հարցական:Ահռելի չափերով այս կենդանիները միշտ հատաքրքրե՞լ են մարդկությանը։
  4. Տեքստի վերջին նախադասությունը գրեք ապառնի ժամանակով:Ահռելի չափերով այս կենդանիները միշտ կհետաքրքրեն մարդկությանը։
You are currently viewing Մայրենի