Մաթեմատիկա 2.16.2021

515. Կատարի՛ր գործողությունը։

ա) 42կմ-350մ=41կմ 1000մ-350մ=41կմ 650մ

12դմ 2սմ-7սմ=11դմ 12սմ-7սմ=11դմ 5սմ

բ) 82կգ-6գ=81կգ 1000գ-6գ=81կգ 994գ

22տ 200կգ-380կգ=21տ 1200կգ-380կգ=21տ 880կգ

գ) 25օր-15ժ=24օր 24ժ-15ժ=24օր 9ժ

18ժ 20ր-30ր=17ժ 80ր-30ր=17ժ 50ր

517. 450կմ հեռավորությամբ a և b քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու մեքենա։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջինը ավտոմեքենան անցել էր 120կմ, որը 28կմ-ով քիչ էր երկրորդի անցած ճանապարհից։ Այդ պահին որքա՞ն էր նրանց միջև հեռավորությունը։

Լուծում

120+28=148

120+148=268

450-268=182

Պատ՝. 182կմ

519. A քաղաքից միևնույն ուղղությամբ շարժվեցին երկու ավտոմեքենա։ Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանց միջև հեռավորությունը 20կմ էր։ Այդ պահին բորքա՞ն ճանապարհ էր անցել երկրորդը, եթե առաջինը ավելի դանդաղ էր ընթացքում և անցել էր 75կմ։

Լուծում

75+20=95

Պատ՝. 95կմ

520. Դերձակը 2-րդ օրը կարեց 12 վերնաշապիկ և օգտագործեց 40 կոճակով ավելի, քան օգտագործել էր 1-ին օրը՝ կարելով 7 վերնաշապիկ։ 3-րդ օրը նա կարեց ևս 6 այդպիսի վերնաշապիկ։ Ընդամենը քանի՞ կոճակ օգտագործեց դերձակը այդ վերնաշապիկների համար։

Լուծում

12-7=5

40։5=8

8.(7+12+6)=200

Մեկնաբանել