562. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 60 թվերից ընտրի՛ր այնպիսի երեք թիվ, որոնց արտադրյալը 120 է։ Ընտրի՛ր թվերի այդպիսի մի քանի եռյակ։

1.2.60=120, 2.6.10=120, 12.1.10, 3.4.10=120, 1.20.6=120, 3.20.2=120։

580. Արտագրի՛ր՝ աստղանիշերը փոխարինելով համապատասխան թվանշաններով։

գ) 2230+2056+57234+32141=93661

դ) 240+33044+172001+222222=427507

148506.528=78411168

577. Գրի՛ր այն վեցանիշ թիվը, որի

ա) միավորը 1 է, տասհազարավորը՝ 1, իսկ մյւս բոլոր թվնշանները՝ 2, 212221

բ)տասնավորը 3 է, հազարավորը՝ 2, իսկ մյուս բոլո թվանշանները՝ 9, 992939

գ) հարյուրավորը 0 է, հազարավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 4, 443044

You are currently viewing Մաթեմատիկա 2.26.2021