Հաշվետվություն մաթեմատիկա 5.27.2021

Հղում 1Հղում 2Հղում 3Հղում 4Հղում 5Հղում 6Հղում 7Հղում 8Հղում 9Հղում 10Հղում 11Հղում 12Հղում 13Հղում 14Հղում 15Հղում 16Հղում 17Հղում 18Հղում 19Հղում 20Հղում 21Հղում 22Հղում 23Հղում 24Հղում 25Հղում 26Հղում 27Հղում 28Հղում 29Հղում…

0 Comments

Մայրենիի հաշվետվություն

Մայրենիի հաշվետվությունԴիջիբացիկՄայրենի խաղ վիկտորինա մայրենիիցՀովհաննես Թումանյանի և նրա երեղաների մասինՄայրենի առաջադրանք 1Մայրենի առաջադրանք 2Մայրենի «Անխելք մարդը»Առեղծվածային դինոզավրերըՀովհաննես ԹումանյանՄայրենի ՀամերգՄայրենի Եղիշե Չարենց Ես իմ անուշ ՀայաստանիՄայրենի առաջադրանքներԻնչքան աշխարհը սիրեսՄայրենի հոլովներՄայրենի առաջադրանքներՄայրենի…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.25.2021

1006. 54 մ ջրատար խողովակը ներկելու համար վարպետին արհրաժեշտ է 108 լ ներկ։ Որքա՞ն ներկ է հարկավոր 120մ այդպիսի խողովակ ներկելու։ Լուծում 108։54=2 120.2=240 Պատ՝. 240լ 1009. Հաշվի՛ր 30մ 30սմ…

0 Comments

Մայրենի

Ի՞նչ անունով է նաև հայտնի Պիզայի աշտարակը և ո՞ր երկրում է գտնվում: (1 միավոր) Ընկնող աշտարակ։ Իտալիա։Պիզայի աշտարակի շինարարությունը կատարվել է երկու փուլով, շինարարությունը դադարեցվել է, ինչո՞ւ: (0,5միավոր) Շինարարությունը դադարվել…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.17.2021

763. ա) Ավտոմեքենան առաջին 2 ժամում անցավ 80կմ/ժ արագութույամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում 20կմ/ժ-ով արագ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում։ Լուծում 80.2=160 80+20=100 100.2=200 160+200=360 Պատ՝. 360 կմբ)…

0 Comments

Մայրենի

Բառարանի օգնությամբ գտիր կարմիրով նշված բառերի բացատրությունները և սովորիր։Անգութ-անխիղճ, գերաններից-կտրած ծառերից, գոմեր-կենդանիներ պահելու տեղեր, մարագ-չոր անասնակերը պահելու տեղ, սայլ-քառանիվ փայտաշեն բեռնատար, լուծ-ամուր փայտից սարքած երկար տափակավուն ձող, սամ-սայլի կամ կառքի…

1 Comment

Русский

1. Подбери к словам, которые отвечают на вопрос кто? или что?, подходящие по смыслу слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? Составь словосочетания.Снег пушистый, белый, блестящий.Зима морозная, ранняя, холодная.Небо…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.14.2021

Թեստ 5 729 և 81 թվերի քանորդը քանի՞ անգամ է փոքր 81-ից։1) 92) 813) 2434) 729Ո՞րն է տաասնավորների կարգի կարգային միավորը։1) 12) 103) 1004) 1000Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը,եթե նվազելին…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.13.2021

Թեստ 4 Գտի՛ր այն թիվը. կազմված է 70 տասնյակից 8 միավորից։1) 782) 8703) 7084) 780Գտի՛ր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ տվերի տարբերությունը։1) 10002) 13) 9994) 111Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը,…

1 Comment

Մայրենի

1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝լրացնելով բաց թողած տառերը:  Հոգս, կախարդության, կարգ, փորձում։ 2.Ի՞նչ է նշանակում աչքի զարնել արտահայտությունը. ա) աչքը վնասելբ) ուշադրություն գրավելգ) աչքը բուժելդ) չորս կողմը նայել 3.Դու՛րս գրիր տեքստում ընդգծված բառերը ̀ դիմացը գրելով դրանց հոմանիշները  (իմաստով մոտբառեր): կլոր-շրջան, պարզ-հասարակ, ծերուկ-ծերունի, տկլոր-մերկ։ Տրված բառերից որի՞ դիմաց է ճիշտ նշված նրա տեսակը. ա) կախարդություն – պարզբ)…

0 Comments

Մաթեմատիմա 5.10.2021

Թեստ 3 Քանի՞ երկրորդ կարգի միավոր է պարունակուն է 6754 թիվը։1) 42) 53) 74) 6Գտի՛ր ամենափոքր կենտ քառանիշ և ամենամեծ զույգ հնգանիշ թվերի գումարը։1) 109992) 101003) 1009994) 101000Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,…

0 Comments

Մաթեմատիկա 5.7.2021

Թեստ 2 Գտիր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 8 է, միավորը 4, մնացած կարգերում գրված է 9։1) 994982) 998943) 989944) 94998Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 3…

0 Comments

Մայրենի

1.Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դո՛ւրս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:Կողքին, վարդ, տարօտինսկ, անգամ։  2.  Փուշ  բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով կազմի՛ր մեկական նախադասություն:Զգույշ եղիր գրտնին փշեր…

1 Comment

Մաթեմատիկա 5.4.2021

630. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։բ) 320000։(3012+6988)+(4580-3012)=16003012+6988=10000320000։10000=324580-3012=156832+1568=1600 554. Կատարի՛ր բաժանումը, ապա ստուգի՛ր՝ արդյոք ճիշշտ ես կատարել։ բ) 3։3=1, 1.3=34։3=1 (1 մն.), 1.3+1=45։3=1 (2 մն.), 1.3+2=56։4=1 (2 մն.), 1.4+2=67։3=2 (1 մն.), 2.3+1=78։3=2 (2…

1 Comment