1391. Երեք խառը թվերից արաջինը

է։ Երկրորդ թվը

-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը

-ով մեծ է երկրորդից։ Գտե՛ք այդ երեք թվերի գումարը։
Լուծում

Պատ՝.

1330. Մի քարակուսու պարագիծը

սմ է, իսկ մյուսինը՝

սմ։ Որքանո՞վ է քառակուսիներից մեկի կողմը փոքր մյուսից։
Լուծում

Պատ՝.

սմ

1318. Գտե՛ք այն թիվը, որի՝
ա)

ի

ը հավասար է

բ)

ի

ը հավասար է

գ)

ի

ը հավասար է

դ)

ի

ը հավասար է


You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.6.2022