963. Եռանկյան մի կողմի երկարությունը 7սմ 4մմ է, երկրորդինը՝ 6մմ-ով ավելի, երրորդինը՝ առաաջինից 6մմ-ով պակաս։ Որքա՞ն է եռանկյան պարագիծը։
Լուծում
7սմ 4մմ+6մմ=8սմ
7սմ 4մմ-6մմ=6սմ 8մմ
7սմ 4մմ+8սմ=6սմ 8մմ=22սմ 2մմ

Պատ՝. 22սմ 2մմ

941. ABC եռանկյան AB և BC կողմերի երկարոթյունների գումարը 23սմ է, AC և BC կողմերի երկարությունների գումարը 20սմ, AB և AC կողմերի երկարությունների գումարը 25 սմ։ Գտե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը։
Լուծում

Պատ՝. 31սմ

807. Լոլիկի բերքը լցված է արկղերի մեջ՝ յուրաքանչյուրում 15 կգ։ Քանի՞ տոննա լոլիկ է հավաքվել, եթեթ բերքը տեղփոխելու համար պահանջվում է 200 մեքենա, որոնցից յուրաքանչյուրում տեղավորվում է 400 արկղ։
Լուծում
200.400=80000
80000.15=1200000
1200000։1000=1200

Պատ՝. 1200 տոննա

You are currently viewing Մաթեմատիկա 4.25.2022