Մաթեմատիկա 4.26.2022

858. Գտե՛ք այն թիվը, որի
ա)

ը 5 է- 15

բ)

ը 21 է։ 49

859. Ո՞րն է մեծ.
ա) 45 մետրի

ը թե, 30 մետրի

ը։

27 > 24

892.Անկանոն կոտորակը դարձրե՛ք խառը թիվ։
ա)


բ)


գ)


դ)


ե)


զ)


է)

ը)


թ)


ժ)


ի)


լ)


խ)


ծ)


կ)


1007. Կատարե՛ք գործողությունները
ա)


բ)


գ)


դ)


ե)


զ)

1008. Կատարե՛ք գործողությունները
ա)


բ)


գ)


դ)


ե)


զ)

1009. Կատարե՛ք գործողությունները
ա)


բ)


գ)


դ)


ե)


զ)

1010. Կատարե՛ք գործողությունները։
ա)


բ)


գ)


դ)

ե)


զ)

1012. Կատարե՛ք գործողությունները։

1016.

1028.