1.Սրանք ամենաթանկ կոշիկներն են այստեղ: These are the most expensive shoes in here.
2.Ես ուզում եմ գնել ավելի էժան գլխարկ, քանի որ(as) ես շատ գումար չունեմ: I want to buy cheaper hat, as I haven’t many money.
3.Իմ սենյակը ամենաշոգ վայրն է(place) մեր տան մեջ: My room is the hotest place in our house.
4.Այս կապույտ գնդակը ավելի թանկ է քան կարմիրը: This blue ball is more expensive than the red one.
5.Կարո՞ղ ես ինձ տալ ավելի հետաքրքիր գիրք, այս մեկը շատ ձանձրալի է(boring) Can you give me more interesting book, this one is very boring.
6.Ես չեմ կարողանում թարգմանել այս տեքստը, քանի որ այն ամենադժվար(difficult) տեքստն է գրքի մեջ: I can’t translate this text because this is the most difficult text in the book.

You are currently viewing English translation