Մաթմատիկա 5.23.2022

997. Կատարե՛ք գործողությունները։ ա) (( 16000։32-1640։82)։15.7000-192000)։40=800բ) ((97264։8+1284200։100) ։1000 . 7+ 947).100=112200գ) ((24.250+18.350)։60.400+(44. 4500 +108.1500)։20)։400=2040000դ) (64.125+128.75)։800.5000-(300.400+5107.800)։70=49920

Մեկնաբանությունները կասեցված են Մաթմատիկա 5.23.2022-ում