997. Կատարե՛ք գործողությունները։

Read more: Մաթմատիկա 5.23.2022


ա) (( 16000։32-1640։82)։15.7000-192000)։40=800
բ) ((97264։8+1284200։100) ։1000 . 7+ 947).100=112200
գ) ((24.250+18.350)։60.400+(44. 4500 +108.1500)։20)։400=2040000
դ) (64.125+128.75)։800.5000-(300.400+5107.800)։70=49920

You are currently viewing Մաթմատիկա 5.23.2022