1.

Գրիր համեմատություն:

9 -ի հարաբերությունը 90 -ին հավասար է 2 -ի հարաբերությանը 20 -ին:

2.

Նշիր այն հարաբերությունները, որոնք 11:5 հարաբերության հետ կազմում են ճիշտ համեմատություն:

  • 11:6
  • 110:50
  • 66:30
  • 66:5


3.

Նշիր ճիշտ համեմատություն կազմած հավասարությունները:

  • 30:12=10:3
  • 10:4=100:40
  • 30:12=100:40
  • 30:12=10:4
  • 10:3=100:40


4. Պարզիր, թե արդյո՞ք 6/6=48/24 հավասարությունը կազմում է ճիշտ համեմատություն: Այո
5. Նշիր m/x=c/d համեմատության եզրային անդամները:
6.


Հաշվիր փոփոխականի արժեքը:

35=30r

Պատասխան՝ r =50


7.

Գտիր համեմատության անհայտ անդամը

16=a54

Պատասխան՝ a=9


8.

Արդյո՞ք ճիշտ է համեմատությունը՝

20:4=31:6

Պատասխան ոչ քանի որ 20.4 հավասար չէ 31.6

You are currently viewing Մաթեմատիկա Համեմատում