Հայերի ծագումը

• Ո՞րն է հնդեվրոպական նախահայրենիքը։Հայերի և ոչ միայն լեզվաընտանիքը հնդերվոպականն էր։ ԵՎ հնդևորպական նախահայրենքը գտնվում էր Հայկական լեռնաշխարհում։• Ի՞նչ գիտեք հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի մասին։ Հընդեվրոպական լեզվաընտանիքի կենտրոնը գտնվել է հայկական լեռնաշխարհում•…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Հայերի ծագումը-ում