Տոկոսներ

5. 20 մետր բրդե գործվածքից կտրեցին 3 մ:Որոշիր, թե բրդե գործվածքի քանի՞ տոկոսը կտրեցին3.100։20=1515% 6. Կոտորակը գրիր տոկոսի տեսքով: 21/20=103/100100:20=321.3=103103% 7. Հաշվիր, թե պատկերի ո՞ր տոկոսը ներկված չէ կապույտ գույնով: 15.100:20=7575% 8. Ընտրիր ճիշտ շարունակությունը՝ 1կմ-ը հավասար է 100 մ1000 մ10000 մ10 մ  5 կմ-ի 42% =2100մ5կմ=5000մ5000։100.42=2100…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Տոկոսներ-ում

Օքսիդներ

Ո՞ր նյութերն են կոչվում օքսիդներ: Երկու տարրերի ատոմներից բաղկացած բարդ նյութը որոնցից մեկը թթվածինն է կոչվում է օքսիդ։Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:Ինչոր մի նյութ և թթվածին միջև տեղի ունեցող քիմիական ռեակցիան…

Մեկնաբանությունները կասեցված են Օքսիդներ-ում