Նախնադարյան Հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում

Ի՞նչ գիտեք Շանիդար հնավայրի մասին։
Կորդված աշխարհի տարածքում է, Այն երկրագնդի վաղ հողագործական և վաղ անասնապահական առաջին հնավայրերից է։
Բացատրե՛ք նեոլիթյան հեղափոխության էությունը
Նեոլիթում հոգագործության և անասնապահության զարգացումով կատարվեց մարդկային հասարակության առաջին մեծ «հեղափոխությունտ»
Մի քանի նախադասությամբ պատմե՛ք Ոսկե եռանկյունու մասին։
Ոսկե եռանկյունիից է սկզբնավորվել այսօրվա համաշխարհային քաղաքակրթությունը։
Էնեոլիթյան ի՞նչ հուշարձաններ կարող եք թվարկել։

Առատաշեն, թեղուտ