Բ, Պ, Փ

Աղբյուր գրում ենք, աղփյուր լսում ենք։

Աղբ գրում ենք, աղփ լսում ենք

Գիպս գրում ենք, գիփս լսում ենք։

Գ Կ Ք-ի ուղղագրություն և ուղղախոսություն

Հոգի գրում ենք, հոքի լսում ենք։

Տուն-մոնստրը դարձել է մոնստր հոգու օգնությամբ։

Կարագ գրում ենք, կարաք լսում ենք։

Կորյունը զզվում է կարագից։

Միրգ գրում ենք, միրք լսում ենք։

Մրգաշատ այգում շատ մրգեր կան։

Անգամ գրում ենք, անքամ լսում ենք։

Կորյունը 2 անգամ եղել է «Կանչ» ճամբարում։

Ձ, Ծ, Ց

Բարձ գրում ենք, բարց լսում ենք
Տրդատը քնում է առանց բարձ

Բարձր գրում ենք, բարցր լսու ենք
Կորյունը վախենում է բարձրությունից

Օձ գրում ենք, օց լսում ենք։
Մենք Վրաստանում օձ էինք տեսել։

Արձակուրդ գրումն ենք, արցակուրթ լսում ենք
Ամառային արձակուրդները տևում են 3 ամիս։

Փորձ գրում ենք, փորց, լսում ենք
Քիմիայի ժամանակ մենք փորձեր ենք անելու։

Ուրց գրում ենք, ուրց լսում ենք
Բեդուինները մեզ ուրցից պատրաստած թեյ հյուրասիրեցին։

Արձան գրում ենք, արձան լսում ենք
Եգիպտոսի Soho պարկում շատ փոքրիկ արձաններ։

Ձու գրում ենք, ձու լսում ենք։
Ձուն ընկավ հատակին և ջարդվեց

You are currently viewing Ուղղագրություն և ուղղախոսություն