81. Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 8-ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ

ա) 2։1
x:8=2:1
x=2.8
x=16
բ) 6։2
6:2=3
3.8=24
24
գ) 2։22
x:8=2:22
x=(2.8):22
8/11
դ) 5։4
x:8=5:4
x=(8.5):4
10

82. Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
համեմատություն.

ա) x/4=8/3
x.3=8.4
x=32/3
32/3=10ամբ. 2/3

բ) 7/x=9/5
7:x=9:5
7.5=x.9
x=35/9
35/9=3ամբ. 8/9

գ) 6/17=x/3
6:17=x:3
6.3=17.x
x=18/17
18/17=1ամբ. 1/17

դ) 25/7=15/x
25:7=15:x
25.x=7.15
x=105/25
105/25=4ամբ. 1/5

83. Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 3/4-ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն
ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։

Լուծում
6։3=2
2.4=8

Պատ՝. 8 ժամում

85. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ
կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

Լուծում
500-77
300-x
x=77.3/5
x=231/5
231/5=46կգ 200գ

Պատ՝. 46 կգ 200գ

88. 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն
է պարունակում 56 գ աղ։

Լուծում
160:8=20
56×20=1120

Պատ՝. 1120 գ


You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.6.2022