93. Երկու գումարելիներից մեկը 1005 է, իսկ մյուսը՝ նրա 11/3-ը։ Ինչի՞ է
հավասար գումարը:

Լուծում
1005։3=335
335.11=3685
1005+3685=4690

95. Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) 1003/10

7/2.4/1=14
3+14=17
38/1.11/5=418/5
3/50;1/5=3/10
418/5-3/10=833/10
17/1+833/10=1003/10

բ) 1898/400

96. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ
շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ (տե՛ս նկ. 3)։

ա)r
բ) R-r
գ) R
դ) R+r

98. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։

Լուծում

3ժ-1ժ=2ժ
640-220=420
420։2=210
210+640=850

Պատ՝. 850մ3

99. Խանութում 5 արկղ նարինջ կար։ Օրվա առաջին կեսին վաճառելու
համար յուրաքանչյուր արկղից հանեցին 4 կգ նարինջ, օրվա
երկրորդ կեսին՝ ևս 3 կգ։ Դրանից հետո բոլոր արկղերում մնաց
այնքան նարինջ, ինչքան հանել էին։ Օրվա սկզբում ընդամենը
ինչքա՞ն նարինջ կար արկղերում։

Լուծում

3+4=7
7.2=14
14.5=70

Պատ՝. 14կգ յուրաքանչյուր արկղում, 70 կգ բոլոր արկղերում միասին։


You are currently viewing Մաթեմատիկա 10.7.2022