• Post category:Դասեր

• Ե՞րբ է սկսվել բրոնզի դարը։ Որո՞նք են բրոնզի առավելությունները։
Ք. Ա. IV հազարամյակին։ բրոնզը պղինձնից պինդ է։
• Բրոնզի օգտագործումը ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ տնտեսության մեջ և հասարակական կյանքում։
Գործիքներ պատրաստելու համար։
• Ի՞նչ է նահապետական ընտանիքը։
ՆԱհապետական ընտանիքը կարող էր անել մի գործ որը անում էր տոհմը, այսինքն մի ընտանիք կարող էր մի տոհմի գործ կատարել։
Ինչպե՞ս է առաջացել պետությունը։
Պետությւոնը առաջացել է փոքր տոհմերից։

You are currently viewing Համաշխարհային պատմություն։ Նախնադարյան հասարակության անկումը